Điểm nhấn xây dựng văn bản pháp luật đất đai

10/08/2018 09:29

(TN&MT) - Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là về sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai nhằm hoàn thiện văn bản pháp luật, phù hợp hơn với thực tiễn.

đất đaiTổng cục Quản lý đất đai sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện theo kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật được giao. Ảnh: Hoàng Minh

Cụ thể, Tổng cục đã hoàn thành việc tổng hợp nội dung đề xuất sửa Luật Đất đai của các Bộ, ngành và các địa phương. Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các đơn vị có liên quan của Bộ TN&MT hoàn thiện Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 Khóa XII.

Trên cơ sở kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Tổng cục đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hoàn thành các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và tổ chức họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập theo kế hoạch; tổ chức hội thảo với các Bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia theo từng chuyên đề, lĩnh vực. Hiện nay, Tổng cục đang tiếp tục rà soát, tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, các địa phương để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 102 về Xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, các địa phương và đăng công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và của Tổng cục. Tổng cục đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành, các địa phương về nội dung dự thảo; đã hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định theo ý kiến góp ý. Hiện đang hoàn thiện thủ tục trình Bộ Tư pháp thẩm định.

Về xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục đã hoàn thành dự thảo Quyết định, gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan. Lãnh đạo đã Bộ ký Công văn số 3444/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29/6/2018 gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định vào ngày 12/7/2018, hiện nay, Tổng cục đang hoàn thiện theo ý kiến thẩm định.

Ngoài ra, trong năm 2018, Tổng cục được giao xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành 3 Thông tư: Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Thông tư quy định chi tiết Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai; Thông tư quy định chi tiết Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai.

Hiện nay, Tổng cục đã hoàn thành công tác thành lập Tổ Soạn thảo và tổ chức xây dựng dự thảo theo kế hoạch, trong đó, đã rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất để thực hiện thủ tục thẩm định trước khi trình Bộ trưởng ban hành. Đối với 2 Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai và Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai, do đến nay, Nghị định chưa được Chính phủ ban hành, Tổng cục đã đề xuất xin rút khỏi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của năm 2018.

Mặc dù, đã có nhiều nỗ lực song tiến độ xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do quan hệ đất đai có tính chất phức tạp, nhạy cảm dễ ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị của đất nước, đời sống của nhân dân, do đó, việc xây dựng chính sách pháp luật về đất đai cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và dư luận xã hội để tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, 6 tháng cuối năm 2018, sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện theo kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật được giao. Trong đó, sẽ hoàn thiện chỉnh lý nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 để trình Chính phủ vào tháng 2/2019; hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thành dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trình Chính phủ ban hành…

Để thực hiện việc này, Tổng cục sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch theo từng tháng; tập trung lực lượng để hoàn thành công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được phân công; chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng giao.

Tuyết Nhi

bình luận

Facebook
Google +

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê

Tính năng hỗ trợ

 

Tư vấn trực tiếp

 

 • Hoàng Anh

  Tư vấn - Hoàng Anh

  Mobile: 0904250376

  skype

 • Minh Tân

  Tư vấn - Minh Tân

  Mobile: 0934981557

  skype

 • Ms Chi

  Tư vấn - Ms Chi

  Mobile: 0987045556

  skype

 

Fanpage Facebook

Tin đã lưu